Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi Ingilizce Tip mezunudur. Tipta uzmanligini Zekai Tahir Burak Kadin Sagligi Egitim ve Arastirma hastanesinde tamamlamistir. Amerika’da fertilite prezervasyonu infertilitede tedavi yontemleri ve robotik cerrahi uzerine bircok arastirmada yer almistir. 2006 yilinda docentlik, 2011 yilinda profesorluk unvanlarini almistir.

Fertilite prezervasyonu, ovulasyon induksiyonu , mulleryan anomalilerde ve infertilitede minimal invasiv yaklasimlar baslica ilgi alanlaridir. Bu alanlarda, Turkiye’de ve dunyadaki en deneyimli doktorlardandir. Yurt icinde ve yurt disinda 30’dan fazla davetli konusma yapmistir.

2009’da Akdeniz Universitesi Bilim tesvik odulunu, 2012’de Antalyada iz birakanlar, 2013’te Toros egitim krumlari tarafindan yilin bilim kadini, saglik gonulluleri dernegi Kadin ve Ureme Sagligi ozel bilim odullerini, 2013 yilinda Tubitak tesvik odulunu, Akdeniz Universitesi Bilim odulunu almistir. Uluslarasi ve ulusal endeksler kapsaminda 100 bilimsel makalesi yayinlanmistir. Yayinlarina science citation indexte 302 scopusta 473, google scholarda 583 atifta bulunulmustur.

Yayınlarım

1. Güngör T, Akın F, Var T, Erman M, Gökmen O. Jinekolojik kanserli hastalarda serum total antioksidan düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrik bülteni 1999;8:72-4.

2. Çırpan AE, Özel M, Kalyoncu Ş, Akar ME, Neslihanoğlu R. Gestasyonel Diabetes mellitus olgularında anamnestik risk faktörlerinin sıklığı.Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi 2001;8:94-6.

3. Güngör T, Parlakyiğit E, Erman M, Gökmen O. The role of color doppler ultrasonography in the characterization of ovarian malignancy. Nagoya Medical Journal 2001;44:125-134.

4. Akar ME,Yılmaz Z,Gökmen O. Fetal survival despite unrecognized uterine rupture resulting from previous unknown corporeal scar.Archieves of Gynecology and Obstetrics 2001;265:89-90.

5. Akar ME,Eyi EG. Antenatal/ Prenatal Bakım; Maternal ve neonatal prognozu etkileyen faktörler.Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi 2002;8:671-675.

6. Demirtürk F,Güngör T, Demirtürk F,Akbayrak T,Aker EM. Relief of primary dysmenorrhea by supplementation with omega –3 fatty acids.The Pain Clinic 2002;14:81-84.

7. Saygili-Yilmaz E ,Erman-Akar M,Yilmaz Z. A retrospective study on the reproductive outcome of the septate uterus corrected by hysteroscopic metroplasty. Int J Gynaecol Obstet. 2002 ;78(1):59-60.

8. Kayacan N, Arıcı G, Akar M, Karslı B. The effect of pneumoperitoneum and head-down position on intraocular pressure. Gynecol Endosc.2002;11:383-387.

9. Yilmaz ES,Yildiz S,Akar ME,Akyuz G,Yilmaz Z. Reproductive outcome of septate uterus after hysterescopic metroplasty. Archieves of Gynecology and Obstetrics 2003;268:289-292.

10. Akar ME,Doğanay M.Gebelikte karaciğer hastalıkları.Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi 2003;9(3): 381-386.

11. Sanlı S, Kayacan N, Yeğin A, Akar M, Karslı B . HELLP sendromu ve spinal anestezi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2003;31:422-425.

12. Akar M, Zorlu G. Kadın fertilitesi ve kanser. Turk Fertilite Dergisi 2003;11:237-46.

13. Akar ME, Yilmaz ES, Yuksel B, Yilmaz Z. Emergency peripartum hysterectomy. Europ J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;113(2):178-81.

14. Akar Y, Cira A, Apaydin C, Erman MA, Yilmaz A. The effect of prematurity on tear production. Curr Eye Res. 2004 ;28(2):145-51.

15. Arici G, Kayacan N, Akar M, Karsli B. The effects of bupivacaine , ropivacaine and mepivacaine on the contractility of rat myometrium. International Journal of Obstetric Anesthesia 2004:13:95-98.

16. Taskin O, Muderrisoglu H, Akar M,Simsek M, Mendilcioglu İ, Kursun S. Comparison of the effects of tibolone and estrogen replacement therapy on echocardiographic basic cardiac functions in postmenopausal women: a randomized placebo controlled study. Maturitas 2004;48(4) :354-359.

17. Saygili-Yilmaz E, Akar ME, Bayar D, Yuksel B, Yilmaz Z. Septate uterus with a double cervix and longitudional vaginal septum. J Reprod Med 2004;49(10):833-836.

18. Akar M, Taskin O, Yucel I, Akar Y. The effect of the menstrual cycle on the optic nerve head analysis of the healthy females. Acta Ophthalmol Scand 2004; 82(6):741-5.

19. Apaydin KC, Akar Y, Akar ME, Zorlu GC, Ozer HO. Menstrual cycle dependent changes in blue-on-yellow visual field analysis of young diabetic women with severe non-proliferative diabetic retinopathy. Clin Experiment Ophthalmol. 2004 Jun;32(3):265-9.

20. Akar ME, Eyi Yapar EG, Saygili-Yilmaz ES, Yuksel B, Yilmaz Z. Maternal deaths and their causes in Ankara,Turkey (1982-2001)” J Health Popul Nutr 2004;22:420-428.

21. Akar M, Apaydin C, Akar Y: Partial recovery of the visual field. Ann Saudi Med. 2004;24:487-88.

22. Kayacan N, Arıcı G, Karslı B, Bigat Z, Akar M. Patient controlled epidural analgesia in labour: the addition of fentanyl or clonidine to bupivacaine. Ağrı 2004;16(3):59-66.

23. Akar M, Oktay K. Jinekolojik kanser hastalarında fertilitenin korunması. Jinekoloji ve Obstetri Dergisi.2004;18(2):67-73.

24. Erman Akar M, Taskin O. Effect of hormon replacement therapy and tibolone on cardiovascular system. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2004;14:239-42.

25. Akar M, Kurşun S, Taskin O. Tekrarlayan IVF başarısızlıklarında yaklaşım. Türk Fertilite Dergisi 2004;12(3):217-224.

26. Kayacan N, Arıcı G, Akar M, Karslı B, Zorlu G. Sezaryanlarda farklı bölgesel anestezi yöntemlerinin hemodinamik etkiler ve postoperatif analjezik tüketimi yönünden karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri ve Obstetri Dergisi 2004;14:200-206.

27. Akar M, Oktay K. Ovulasyon induksiyonu ve meme kanseri. Jinekoloji ve Obstetri Dergisi. 2004;18(3):131-134.

28. Kayacan N, Bigat Z, Yeğin A, Karslı B, Akar M. A randomized prospective study on the maternal and neonatal outcome of epidural, combined spinal-epidural and general anesthesia for elective cesarean sections. Tıp Bilimleri Dergisi. 2004;24(5):476-82.

29. Akar M, Taskin O. Empty follicle syndrome. Turkiye Klinikleri ve Obstetri Dergisi. 2004;14:295-297.

30. Onalan R, Önalan G, Mollamahmutoğlu L, Selam B, Akar M. Transdermal östrojen replasman tedavisinde transdermal ve oral progestin kombinasyonlarının serum lipid ve lipoproteinleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması. GATA Dergisi. 2004;46:311-314.

31. Akar M, Seker Ari E, Gunduz T, Erdoğan G, Taşkın O. Ovarian function in rats following bilateral salpingectomy and tubal ligation. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetri Dergisi. 2004;14:317-20.

32. Sanlı S, Kayacan N, Akbaş M, Ertuğrul F, Akar M, Karslı B. Miyastenia Gravisli olguda laparoskopik cerrahide Remifentanil ve Propofol ile total intravenöz anestezi. Turk Anest Rean Der Dergisi. 2004;32:395-99.

33. Akar M, Seker Ari E, Yücel İ. Gebelikte görülen göz rahatsızlıkları. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetri Dergisi.2004;14:349-54.

34. Akar M, Gündüz T, Yılmaz A, Ünal S, Taşkın Ö. Human Koryonik Gonadotropin (hCG) Dozunun Düşürülmesinin OHSS (Ovaryan hiperstimulasyon sendromu)nun önlenmesi ve in vitro fertilizasyon(İVF) Sonuçları Üzerine Etkileri. Türk Fertilite Dergisi. 2004;352-56.

35. Taşkın O, Erman Akar M . Polikistik Over Hastalığı genetik bir hastalık mı? Türk Fertilite Dergisi. 2004;12:317-321.

36. Erman Akar M, Yilmaz ES, Yuksel B, Yilmaz Z. Compression sutures instead of emergency peripartum hysterectomy. Europ J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005;118:258-59.

37. Akar Y, Yucel I, Akar ME, Taskin O, Ozer HO. Menstrual cycle-dependent changes in visual field analysis of healthy women. Ophthalmologica. 2005 ;219(1):30-5.

38. Akar Y, Yucel I, Akar ME, Zorlu G, Ari ES. Effect of pregnancy on intraobserver and intertechnique agreement in intraocular pressure measurements. Ophthalmologica. 2005;219(1):36-42.

39. Atalay E, Karaali K, Akar ME, Simsek M, Atalay S, Zorlu G. Early impact of hormone replacement therapy on vascular hemodynamics detected via ocular colour Doppler analysis. Maturitas. 2005;50:282-88.

40. Yucel I, Akar M, Durukan A, Akar Y, Taskin O, Dora B, Yilmaz N. The effect of the menstrual cycle on the optic nerve head analysis of migrainous women. Curr Eye Res. 2005;30(3):163-9.

41. Zorlu GC, Akar M, Kursun S, Şimşek M, Seker Ari E. Laparoscopically assisted vaginoplasty and tracheloplasty using split thickness skin graft. Europ J Obstet Gynecol Reprod Biol.2005 119(2):258-9.

42. Yucel I, Akar ME, Dora B, Akar Y, Taskin O, Ozer HO.Effect of the menstrual cycle on standard achromatic and blue-on-yellow visual field analysis of women with migraine. Can J Ophthalmol. 2005 ;40(1):51-7.

43. Akar M, Bayar D, Yıldız S, Ozel M, Yılmaz Z. Reproductive outcome of women with unicornuate uterus: report of a large retrospective study. Aust N Z Obstet Gynecol. 2005;45(2):148-150.

44. Pabuccu R, Erman Akar M. Luteal phase support in assisted reproductive technology. Curr Opin Obstet and Gynecol. 2005;17(3):277-81.

45. Akar M, Bayar D, Yıldız S, Ozel M, Yılmaz Z. Maternal suicide after pregnancies in a rudimentary horn. Aust N Z Obstet Gynecol. 2005;45(5):465

46. Oktay K, Buyuk E, Libertella N, Akar M, Rosenwaks Z. Fertility preservation in breast cancer patients:a prospective controlled study of ovarian stimulation with tamoxifen and letrozole for embryo cryopreservation. J Clin Oncol. 2005;23(19):4347-4353.

47. Akar ME, Apaydin KC, Taskin O, Akar Y, Trak B. Menstrual Cycle-Dependent changes in White-on-White Visual Field Analysis of Diabetic Women. Gynecol Obstet Invest. 2005 Apr 20;60(2):92-97.

48. Zorlu G , Akar M, Şeker Arı E, Yılmaz S, Sindel T,. Uterine artery embolization to control bleeding after myomectomy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2005;84(6):606-607.

49. Zorlu G, Erman-Akar M, Seker Ari E, Kukul E. Ureterovesical junctional stenosis: a rarity. Europ J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005;120(2):235.

50. Akar ME, Yucel I, Erdem U, Taskin O, Ozel A, Akar Y. Effect of the menstrual cycle on the optic nerve head in diabetes: analysis by confocal scanning laser ophthalmoscopy. Can J Ophthalmol. 2005 Apr;40(2):175-82.

51. Akar Y, Yucel I, Akar ME, Uner M, Trak B. Long-term fluctuation of retinal sensitivity during pregnancy. Can J Ophthalmol. 2005 Aug;40(4):487-91.

52. Akar M, Seker Ari E, Kayacan N, Trak B. Hemostaz amacıyla histerektomi sonrası kanama kontrolü için “packing” , bir olgu sunumu. Klinik Bilimler ve Doktor. 2005;11(5):554-555.

53. Erman Akar M, Onalan G. Gamet donasyonu.Türk Fertilite Dergisi 2005;13:1115.

54. Erman Akar M, Selam B. Menstrüel Siklusun Medikal Rahatsızlıklar Üzerindeki Etkisi. Türk Fertilite Dergisi. 2005;13:46-51.

55. Erman Akar M, Taskin O. Gnrh Agonist Uygulanimini Takiben OHSS Gelişimi Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetri Dergisi. 2005;15:95-97.

56. Korkmaz C, Cıncık M, Akar M, Selam B, Baykal B. İnsan embryolarında fragmantasyon oluşumuna karşı kumulus hücre kültürü etkisi. Klinik Bilimler ve Doktor. 2005;11(6):641-647.

57. Cıncık M, Selam B, Atac A, Akar M. Embryo araştırmaları ve tıp etiği. Sendrom Dergisi. 2005;17(10): 51-56.

58. Akar M, Yılmaz A, Taşkın O, Baykara M. X-prep(a senna preparation) use as a bladder alkalinizing agent in the preparation of sperm in patients with retrograde ejaculation for IVF. Türkiye Klinikleri ve Obstetri Dergisi. 2005;15:160-163.

59. Selam B, Akar ME, İrez M. Polikistik over sendromunda ovulasyon stimulasyonu. Türk Fertilite Dergisi 2005 ; 13: 219-227.

60. Yucel I, Erman Akar M, Oner A, Ünal M, Akar Y. Postmenopozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisinin Görme Alanı Duyarlılık, Göz Yaşı Ve Göziçi Basınç Ölçümlerine Etkileri. Türk Fertilite Dergisi. 2005;13:73-77.

61. Erman Akar M, Selam B, Yılmaz Z. Tek taraflı renal agenez ve obstrükte hemivajen beraberinde izlenen uterus didelfisin idrar retansiyonuna yol açması: olgu sunumu. Türk Fertilite Dergisi. 2005;13:70-72.

62. Erman Akar M, Şimşek T, Tamburacı E, Erdoğan G, Peştereli E. Makroskopik olarak over ve tubalarında patolojik bulgusu bulunmayan, uterus prolapsusu olan bir hastada vajinal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi sırasında tesadüfi primer fallop tüp kanseri teşhisi. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2005;15:222-224.

63. Akar Y, Zulauf M, Yucel I, Akar ME, Erdem U, Trak B. Menstrual cycle-dependent differences between right and left visual hemifields in perimetry. Curr Eye Res. 2005;30(9):807-11.

64. Akar M, Oktay K. Restoration of ovarian endocrine function by ovarian transplantation. Trends Endocrinol Metab. 2005 Oct;16(8):374-80.

65. Onalan G, Onalan R, Selam B, Akar M, Gunenc Z, Topcuoglu A.Mood scores in relation to hormone replacement therapies during menopause: a prospective randomized trial. Tohoku J Exp Med. 2005 Nov;207(3):223-31.

66. Şimşek M, Sadık S, Taşkın O, Güler H, Onoglu A, Akar M, Kurşun S, Tınar S. Role of laparoscopic uterine artery coagulation in management of symptomatic myomas: A prospective study using ultrasound and magnetic resonance imaging. J Minim Invas
Gynecol. 2006;13(4):315-9.

67. Kayacan N, Ertugrul F, Cete N, Coskunfırat N, Akar M, Karslı B, Erman M. Comparison of epidural and combined spinal-epidural analgesia in the management of labour without pain. J Int Med Res. 2006 Nov-Dec;34(6):596-602.

68. Erman Akar M, Çubukçu S, Gökhan GA, Gürer İE, Üner M, Trak B. Bilateral salpenjektomi ve tubal ligasyonun kemik kütlesi üzerine etkisiTürkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetri Dergisi. 2006; 16:6-11.

69. Erman Akar M. Yardımcı üreme teknikleri komplikasyonları ve yaklașımlar. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006;2(5):65-70.

70. Şimșek M, Kurșun S, Mendilcioglu I, Akar M, Trak B. A rare side effect of Ritodrine Hydrochloride in the treatment of preterm labour: A case report. Gynecol Obstet Reprod Med 2006;12(1):60-61.

71. Tamburaci E, Gunduz O, Akar M, Simsek M, Zorlu G. Asemptomatik gebelerde hiperemesis gravidarumda helikobakter pilori seropozitivite prevalansı. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2006;16:211-217.

72. Erman Akar M, Taskin O. Endometriozisde evreleme.Aktuel Tıp Dergisi2006:11(12):31-34.

73. Gunduz T, Simsek M, Akar M, Taskin O. Hiperprolaktinemik infertil hastalarda makroprolaktinemi prevalansı. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007;17:159-62.

74. Simsek M, Sadik S, Onoglu A, Akar M, Recep R, Taskin O. Unilateral twin ectopic pregnancy following ovulation induction. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007;17:328-330.

75. Onoglu A, Taskın O, İnal M, Sadik S, Simsek M, Akar M, Kursun S, Mendilcioglu İ, Postaci H, Ispahi C. Comparison of the long-term histopathologic changes after endometrial rollerball ablation and resection: A prospective randomized trial. J Minim Invasive Gynecol. 2007; Jan-Feb;14(1):39-42.

76. Kayacan N, Ertugrul F, Arıcı G, Karslı B, Akar M, Erman M. In vitro effects of opioids on pregnant uterine muscle. Adv Ther. 2007 Mar-Apr;24(2):368-75.

77. Ozkan O, Akar ME, Ozkan O, Mesci A, Colak T. Microvascular augmented pedicled jejunum transfer for vaginal reconstruction using a laparoscopy-assisted technique. Microsurgery. 2008;28(8):671-5.

78. Kolagasi O, Sarı F, Akar M, Sarı R. Normal Pregnancy and Healthy Child After Continued Exposure to Gliclazide and Ramipril During Pregnancy. Ann Pharmacotherapy 2009;43:147-9.

79. Erman Akar M, Oktay K. Falling FSH levels predict poor IVF pregnancy rates in patients whom the gonadotropins are withheld. Arch Gynecol Obstet 2009;280:761-5.

80. Erman Akar M, Kayacan N, Şatır F,Özbudak IH. Reed’s sendromu. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet 2009;19(6):361-4.

81. Bostanoğlu Kayacan N, Erman Akar M, Ertuğrul F, Karslı B. Operatif histereskopi sırasında volüm yüklenmesine bağlı pulmoner ödem. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2010;8(2):161-4.

82. Ozkan O, Akar ME, Ozkan O, Colak T, Kayacan N, Taskin O. The use of vascularized jejunum flap for vaginal reconstruction: clinical experience and results in 22 patients. Microsurgery. 2010;30(2):125-31.

83. Akar ME, Mullany S, Huffman J, Yalcinkaya TM. Early postoperative small bowel obstruction after laparoscopic myomectomy. Fertil Steril 2010;94(6):2329(e9-12).

84. Taylor JE, Yalcinkaya TM, Akar ME. Succesful conservative management of cervical ectopic pregnancy:a case series. Arch Gynecol Obstet. 2011;283(6):1215-7.

85. Akar ME, Leezer KH, Yalcinkaya TM. Robotic-assisted laparoscopic management of a case with juvenile cystic adenomyoma. Fertil Steril 2010;94(3):e55-6.

86. Yalcinkaya TM, Rowan S, Erman Akar M. Culdocentesis Followed by Saline Enhanced Pelvic Ultrasonography: A technique for evaluation of suspected ectopic pregnancies. J Minim Invasive Gynecol 2010;17:754-9.

87. Ozkan O, Ozkan O, Erman Akar M. The use of a jejunum segment for vaginal reconstruction: A word of caution. Microsurgery 2010;30(8):674-6.

88. Erman Akar M, Johnston-MacAnanny EB, Carrillo AJ, Miller J, Yalcinkaya TM. The pregnancy outcome of retrieved excess eggs collected during selective follicular reduction from patients with three or more preovulatory follicles undergoing controlled ovarian stimulation and IUI. Hum Reprod 2010;25(11):2931. epub 2010 Sep 21.

89. Erman Akar M, Carrillo AJ, Jennell JL, Yalcinkaya TM. Robotic assisted laparoscopic ovarian tissue transplantation. Fertil Steril 2011;95(3):1120.e5-8.

90. Yalcinkaya TM, Erman Akar M, Jennell J. Term delivery following transvaginal drainage of bilateral ovarian abscesses after oocyte retrieval. J Reprod Med 2011;56(1-2):87-90.

91. Yalcinkaya TM, Erman Akar M, Kammire LD, Johnston-MacAnanny EB, Mertz HL Robotic-assisted laparoscopic repair of symptomatic cesarean scar defect. J Reprod Med 2011;56(5-6):265-70.

92. Ozkan O, Erman Akar M, Ozkan O, Doğan NU. Reconstruction of vaginal agenesis.Ann Plast Surg. 2011;66(6):673-8.

93. Erman-Akar M, Ozkan O, Ozkan O, Yucel S, Dolay K, Ertugrul F, Bektas G. Uterine preservation and vaginal reconstruction in a patient with congenital vaginal agenesis presenting with cyclic menouria. J Minim Invasive Gynecol. 2011 Sep-Oct;18(5):682-5.

94. Celik-Ozenci C, Tasatargil A, Tekcan M, Sati L, Gungor E, Isbir M, Usta MF, Akar ME, Erler F. Effect of abamectin exposure on semen parameters indicative of reduced sperm maturity: a study on farmworkers in Antalya (Turkey). Andrologia 2012;44(6):388-95.

95. Ozekinci M, Yucel S, Sanhal C, Erman-Akar M. Labial fusion causing voidal and coital difficulty in a young woman. Advances in Sexual Medicine. 2013;3:11-13

96. Ozkan O, Erman-Akar M,Ozkan O, Erdogan O,Hadimioglu N, Yilmaz M, Gunseren F, Cincik M, Pestereli E, Kocak H, Mutlu D, Dinckan A, Gecici O, Bektas G, Suleymanlar G. Preliminary results of the first human uterus transplantation from a multiorgan donor. Fert
Stert 2013;99(2):470-6.e5

97. Ozekinci M, Yucel S, Sanhal C, Erman Akar M. Labial fusion causing coital and voiding difficulty in a young woman.Advance in Sexual Medicine 2013;3:11-13.

98. Satir F, Toptas T, Inel M, Erman-Akar M, Taskin O. Comparison of intravaginal progesterone gel and intramuscular 17 α hydroxyprogesterone caproate in luteal phase support Experimental and Therapeutic Medicine 2013;5:1740-4.

99. Erman-Akar M, Ozkan O, Colak T, Ozkan O, Gecici O. Sexual function and long term results following vaginal reconstruction with free vascular jejunal flap. J Sex Med accepted.

100. Erman-Akar M, Ozkan O, Aydinuraz B, Dirican K, Cincik M, Mendilcioglu I, Simsek M, Gunseren F, Kocak H, Ciftcioglu A, Gecici O. Clinical pregnancy following uterus transplantation. Fertil Steril accepted.

101. Ozkan O, Erman-Akar M, Erdogan E, Ozkan O, Hadimioglu N. Uterus transplantation from a deceased donor. Fertil Steril accepted.

102. Erman-Akar M, Ozkan O, Ozekinci M, Sindel M, Yildirim F, Oguz N. Uterus retrieval in cadaver;technical aspects. Clinical and experimental obstetrics and gynecology accepted

103. Erman-Akar M. Uterus transplantation research at the cutting edge. Fertil Steril 2013(accepted).

104.Erman-Akar M. Pregnancy following transplantation. Transplantation 2013(accepted).

105.Erman-Akar M, Erdogan O. Uterus transplantation. Fertil Steril 2013(accepted).

Kongre sunumlarım

1.Uterus didelphys with ipsilateral renal agenesis 11th World Congress on Human Reproduction,June 1-4 2002,Montreal,Canada

2.Antalya Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Polikistik Over Sendromu Etiyolojisi, 13 Şubat 2004, Antalya.

3.Antalya Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Endometriosizde Tanı ve Tedavi Yöntemleri, 27Nisan 2005, Antalya.

4. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII. Geleneksel Eğitim Günleri,Elektif Sezaryen komplikasyonları? 31 Ağustos-3 Eylül 2006.

5.Free jejunal flap for vaginal reconstruction. 16th Annual Congress of International Society for Gynecologic Endoscopy March 18-21 2007, Osaka,Japonya.

6.5.Türk Jinekoloji ve Obstetri Dernegi Ulusal eğitim sempozyumu ‘Menopozal ürogenital atrofide vajinal tedavi ‘25-29 Ekim 2007 Antalya.

7.Türk Jinekoloji ve Obstetri Dernegi Palandoken Kadin Dogum Kongresi ‘Sperm kalitesini arttırmada medikal yöntemlerin analizi’12-16 Mart 2008, Erzurum.

8.2. Guncel Ureme Endokrinolojisi Yardimci Ureme Teknikleri Kongresi ve Ureme Tibbi Dernegi Kongresi ‘Preimplantasyon Genetik Tanı’ oturum başkanlığı 17-20 Nisan 2008 Izmir.

9.6. Türk Jinekoloji ve Obstetri Dernegi Ulusal eğitim sempozyumu ‘Tekrarlayan implantasyon basarisizliklari ‘14-19 Mayis 2008, Antalya.

10.3. Jinekolojik Endoskopi kongresi ‘Intrauterine adezyonlarda operatif histeroskopi’ 7-11 Nisan 2009, Izmir.

11.8th Turkish German Gynecology Congress ‘Mulleryan anomalilerin klasifikasyonu’ April 29- May 3 2009, Antalya.

12.7. Ulusal jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ‘PCOS’ta ovulasyon indüksiyonu’ 14-19 Mayis 2009 Girne, KKTC.

13. The use of a jejunum segment for vaginal reconstruction: Clinical experience and results in thirty one patients. Grand Rounds Wake Forest University Department of Obstetrics and Gynecology, 04/05/2010 Winston Salem NC, USA.

14.Robotic-assisted laparoscopic ovarian tissue transplantation. 39th Annual Meeting Global Congress of Minimally Invasive Gynecology November 8-12 2010, Nevada, USA

15.Robotic-assisted laparoscopic repair of symptomatic cesarean scar defect. III. World Robotic Gynecology Congress 5-6 May 2011, Washington DC,USA.

16.3. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi ‘Robotik cerrahide kullanılan aletler ve sutür teknikleri’ 5-9 Ekim 2011 Antalya.

17.11. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri ‘Antenatal tetkikler, tekrarlayan düşükler’ 27 – 30 Ekim 2011 Antakya.

18.Ekim 2011 Agence France Press Uterus transplantasyonu roportaji

19. Kasim 2011 Hollanda TV Uterus transplantasyonu roportaji

20. Akdeniz Universitesi Uluslararasi Ogrenci Kongresi ‘Mulleryan anomaliler’ 03-Mayis 2012, Antalya.

21. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri kongresi. ‘Uterus transplantasyonu’ 10-14 Mayis 2012, Antalya.

22. TSRM 2012 Kongresi ‘Uterus transplantasyonu’, 27-30 Eylul 2012, Izmir.

23. Meme kanserinde fertilite prezervasyonu sempozyumu. Antalya Meme Hastaliklari Derneği 6 Ekim 2012 , Antalya

24. Short term follow up results of the first human uterus transplantation from cadaver. 41st AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology November 5-9 2012.

25. Ekstrem infertilite, Amerikan Hastanesi’ Uterus transplantasyonu-Teknik ve sonuclar’. 19 Ocak 2013,Istanbul.

26. Uterus transplantasyonu. Fertility and Sterility interview with Dr Steve Palter. February 2013.

27.Acibadem Universitesi Kadin Dogum Gunleri ’Uterus transplantasyonu hayal mi gercek mi?’ 29 30 Mart 2013, Istanbul.

28. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri kongresi ‘Uterus transplantasyonu son gelismeler’.15-19 Mayis 2013, Antalya.

29.IFFS/ASRM Conjoint meeting. ‘Clinical pregnancy following uterus transplantation’ 12-17 Ekim 2013, Boston, USA.

30.Turk Jinekoloji ve Obstetri Dernegi Antalya Subesi Bolge Toplantisi Endometriosisde guncel Yaklasim 15 Eylul 2013

31.Turk Jinekoloji ve Obstetri Dernegi Antalya Subesi Bolge Toplantisi. Uterin anomalilere yaklasim 26 Ekim 2013

32. Isvec Goteburg Universitesi Kadin Hastaliklari ve Dogum AD. Classification and management of mullerian abnormalities. 31 Ekim 2013, Isvec Goteburg.

Ödüller

1.Global Congress of Gynecologic Endoscopy 36th Annual Meeting of the American Association of Gynecologic Laparascopists, November 20-24 2002 Florida , USA.

“En İyi Poster” yarışması:” Birincilik Ödülü”. Role of laparoscopic uterine artery coagulation in management of symptomatic myomas: A prospective study using ultrasound and magnetic resonance imaging.

2.XI. TİVAK ve I. Türk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, 1-3 Ekim 2004,

Ankara.“En İyi Poster” yarışması:” Birincilik Ödülü”. Human Koryonik Gonadotropin (hCG) Dozunun Düşürülmesinin OHSS (Ovaryan hiperstimulasyon sendromu)nun önlenmesi ve in vitro fertilizasyon(İVF) Sonuçları Üzerine Etkileri. XI. TİVAK ve I. TÜRK-FRANSIZ ÜREME TIBBI VE İNFERTİLİTE KONGRESİ 1-3 Ekim 2004,

3.TUBİTAK/Türk Alman Jinekoloji Derneği Yurt Dışı Araştırma Bursu, 2002.

4.Global Congress of Gynecologic Endoscopy 35th Annual Meeting of the American Association of Gynecologic Laparascopists November 6-9 2006 Las Vegas ,Nevada USA.

“En İyi Poster” yarışması:” Üçüncülük Ödülü”.Intraperitoneal Spread of Endometrial Cells During Operative Office Hysteroscopy vs. Conventional Hysteroscopy :A Prospective Randomized Trial.

5. 2009 Akdeniz Üniversitesi Teşvik Ödülü, Antalya, Türkiye.

6. 2012 Antalya’da yilin bilim kadini odulu

7. 2012 Antalya’da iz birakanlar odulu

8.2013 AGID Her Sahada En Onde odulu

9.2013 Saglik Gonulluleri-Saglikta Sosyal Sorumluluk Odulleri- Kadin ve Ureme Sagligi ozel odulu

10. 2013 TUBITAK Tesvik Odulu, Saglik Bilimleri.

11.2013 Akdeniz Universitesi Bilim odulu